Marka, bir işletmede sunulan ürün ya da hizmetlerin başka işletmelerden ayrıcalığını sağlamaktadır. Her türlü işaret marka olabilmektedir. Elbette kullanılmak istenen markayla ilgili olarak bir takım yasal kıstaslar söz konusudur. Ülkemizde her yıl binlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu başvuruların bir de ücret aşaması mevcuttur. Marka tescil başvurularında ücretler birtakım kıstaslara göre belirlenmekte, belirlenen ücretler her yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından güncellenmektedir.

Marka Başvuru Ücreti Nasıl Belirlenir?

Marka tescili için yapılacak olan başvuruda ortaya çıkan ücretler birtakım kıstaslara göre belirlenir. Genel toplam içerisinde marka başvuru ücreti için ödenen resmi harç bedeli, marka tescil firmalarının vekillik ücretleri ve marka tescili kesinleştiğinde tescil ücretleri yer almaktadır. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü’ne ödenen harçlar marka sınıflarına ve başvuru şekline göre farklılıklar gösterebilmektedir. Online başvuru ile fiziki başvuru için ödenen harç tutarı farklıdır.

Marka Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Marka başvuru ücreti için net bir rakam belirlemek sağlıklı olmaz. Çünkü resmi harçlar belli olsa da vekillik ücretleri hizmet veren firmaya göre değişmektedir. Ayrıca başvuru türüne göre de ödenecek harç tutarları değişir. Mesela tek sınıflı bir marka için online başvuru yapıldığında resmi harç bedeli 205 TL iken fiziki başvuruda harç bedeli 305 TL olmaktadır. Bunlar dışında ek ücretler, devir işlemleri, lisans işlemleri, yenileme, marka hakkından vazgeçme, rehin işlemi gibi pek çok işlem vardır ve her bir işlemin harç bedeli farklıdır. Bu nedenle marka başvurusundan evvel tüm analizler yapılmalı, gerekli araştırmalar ve sorgulamalar sağlanmalıdır. Bu sayede maddi-manevi tüm kayıplarının önüne geçilir.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir