Markalar ülkemizde koruma altına alınmaktadır. Markaların koruma altına alınması marka tescili ile mümkün olmaktadır. Konuyla ilgili tek yetkili kurum da Türk Patent Enstitüsü’dür. Marka tescili için hak sahipleri buraya müracaatta bulunurlar ve marka tescil süreci bu şekilde başlar. Marka tescil başvurusu ile başlayan bu süreç, her şey normal olarak ilerlediğinde ortalama olarak 12 ayı bulmaktadır. Marka tescili için başvuruda bulunmasıyla birlikte her şey resmi olarak başlamış olmaktadır.

Başvuruyu Kimler Yapabilir?                     

Marka tescil başvurusu hak sahipleri tarafından ya da hak sahiplerinin tayin ettiği marka vekilleri tarafından TPE’ye yapılmaktadır. Başvurular dilekçeyle direkt kuruma yapılabildiği gibi online olarak da yapılabilmektedir. Online olarak başvuruda bulunmak zamandan kazandıran bir yöntemdir. Hem fiziki olarak yapılan başvuruya göre daha kısa sürede başvuru yapılmış olunur hem de başvuru aşamasındaki işlemler daha hızlı ilerler.

Başvuru İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Marka tescil başvurusu için istenen evraklar, başvurunun şahıs adına mı yoksa firma adına mı yapılacağına göre değişiklik gösterebilmektedir. Şahıs adına yapılan başvurularda noter tasdikinin gerekmediği vekâletname, nüfus cüzdanının fotokopisi, T.C. kimlik numarası ve varsa logo örneği istenmektedir. Firma adına yapılan başvurulardaysa nüfus cüzdanının fotokopisi ve T.C kimlik yerine vergi levhasının ve imza sirkülerinin fotokopisi istenmektedir. Marka başvurusu yapılırken her şey usulüne göre olmalıdır. Ancak marka başvurusunda bulunmadan evvel marka araştırması mutlaka yapılmalıdır. Çünkü marka araştırması işlemlerde olumsuzluk çıkmaması adına oldukça önemlidir. Araştırma bilgi kaynaklıdır ve markanın uygunluk durumunun öğrenilmesini sağlar. Araştırma sonucuna göre tescil işlemi kesin olur ya da olmaz demek son derece yanlıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir